Публикации

Заповед за обучение в електронна среда и присъствено обучение за периода от 24.01.2022г. до 28.01.2022г.

Заповед за обучение в електронна среда и присъствено обучение за периода от 24.01.2022г.  до 28.01.2022г ...
Повече информация
/ Съобщения

7б. клас в електронна среда на обучение

7б. клас в електронна среда на обучение ...
Повече информация
/ Новини

1б. и 11. клас в електронна среда на обучение

1б. и 11. клас в електронна среда на обучение ...
Повече информация
/ Новини

9. и 12. клас в електронна среда на обучение

9. и 12. клас в електронна среда на обучение ...
Повече информация
/ Новини

3б. клас в електронна среда на обучение и промяна на срока на карантината на 4б. клас

3б. клас в електронна среда на обучение и промяна на срока на карантината на 4б. клас ...
Повече информация
/ Новини