Финансови отчети

Обяснителна записка към 31.12.2023г.

Касов отчет към 31.12.2023г.

Обяснителна записка към 30.09.2023г.

Касов отчет към 30.09.2023г.

Обяснителна записка към 30.06.2023г.

Касов отчет към 31.03.2023г.

Обяснителна записка 31.03.2023г.

Касов отчет към 31.12.2022г.

Обяснителна записка 31.12.2022г.

Касов отчет към 30.09.2022г.

Обяснителна записка 30.09.2022г.

Касов отчет към 30.06.2022г.

Обяснителна записка 30.06.2022г.

Касов отчет към 31.03.2022г.

Обяснителна записка 31.03.2022г.

Касов отчет към 31.12.2021г.

Обяснителна записка 31.12.2021г.

Касов отчет към 30.09.2021г.

Обяснителна записка 30.09.2021г.

Касов отчет към 30.06.2021г.

Обяснителна записка 30.06.2021г.

Касов отчет към 31.03.2021г.

Обяснителна записка 31.03.2021г.

Касов отчет към 31.12.2020г.

Обяснителна записка 2020г.

Касов отчет към 31.03.2020г.

 

Обяснителна записка 31.03.2020г.

 

Годишен отчет за 2019г.

Обяснителна записка 2019

Касов отчет към 30.09.2019г

Годишен отчет за 2018г.

Обяснителна записка 2018

Годишен отчет за 2017г.

Обяснителна записка 2017

Годишен отчет за 2016г.

Обяснителна записка 2016