График за провеждане на спортни дейности и ДЧФВС

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ  I – XII КЛАС ЗА 2-РИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА