НВО 4 кл., 7 кл., 10 кл. и ДЗИ 12 клас

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В IV КЛАС 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В IV КЛАС

2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Дати за провеждане на национално 

външно оценяване IV клас 2019/2020 г.

ПРЕДМЕТ

ДАТА

Български език и литература

27 май 2020 г.

Начало: 10:00ч.

Математика

28 май 2020 г.

Начало: 10:00ч.

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности  (публ 30.08.2019 г.) съгласно   НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (публ. 13.09.2019 г.)


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС

2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА


Дати за провеждане на национално външно оценяване VII клас 2019/2020 г.

ПРЕДМЕТ

ДАТА

Български език и литература

9 юни 2020 год.

Начало: 9:00 ч.

Математика

11 юни 2020 год.

Начало: 9:00 ч.

Чужд език (по желание на ученика)

17 юни 2020 г., Начало: 9:00 ч.


Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности  (публ 30.08.2019 г.) съгласно   НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (публ. 13.09.2019 г.)

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В X КЛАС 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В X КЛАС 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 08,00 часа
Математика – 11 юни 2020 г., начало 08,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 08,00 часа
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график
в периода 15 – 19 юни 2020 г. (по желание на всеки ученик)

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности  (публ 30.08.2019 г.) съгласно   НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (публ. 13.09.2019 г.


 


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май – юни:

  • Български език и литература – 20 май 2020 г., начало 08,00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2020 г., начало 08,00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2020 г. –
    29 май 2020 г.

 

Сесия август – септември

  • Български език и литература – 27 август 2020 г., начало 08,00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 28 август 2020 г., начало 08,00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 31 август 2020 г.
    – 03 септември 2020 г.

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019/2020 година