НВО 4 кл., 7 кл., 10 кл. и ДЗИ 12 клас

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В IV КЛАС 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В IV КЛАС

2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Дати за провеждане на национално 

външно оценяване IV клас 2021/2022 г.

ПРЕДМЕТ

ДАТА

Български език и литература

26 май 2022 г.

Начало: 10:00ч.

Математика

27 май 2022 г.

Начало: 10:00ч.

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година

 


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС

2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА


Дати за провеждане на национално външно оценяване VII клас 2021/2022 г.

ПРЕДМЕТ

ДАТА

Български език и литература

14 юни 2022 год.

Начало: 10:00 ч.

Математика

16 юни 2022 год.

Начало: 10:00 ч.

Чужд език (по желание на ученика)

17 юни 2022 г., Начало: 10:00 ч.


Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В X КЛАС 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В X КЛАС 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график
в периода 20 – 22 юни 2022 г. (по желание на всеки ученик)

 

 


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май – юни:

  • Български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08,30 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 20 май 2022 г., начало 08,30 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2022 г. –
    3 юни 2022 г.

 

Сесия август – септември

  • Български език и литература – 25 август 2022 г., начало 08,30 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 26 август 2022 г., начало 08,30 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 август 2022 г.
    – 02 септември 2022 г.