НВО 4 кл., 7 кл., 10 кл. и ДЗИ 12 клас

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В IV КЛАС 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В IV КЛАС

2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Дати за провеждане на национално 

външно оценяване IV клас 2020/2021 г.

ПРЕДМЕТ

ДАТА

Български език и литература

27 май 2021 г.

Начало: 10:00ч.

Математика

28 май 2021 г.

Начало: 10:00ч.

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности

 


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС

2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА


Дати за провеждане на национално външно оценяване VII клас 2020/2021 г.

ПРЕДМЕТ

ДАТА

Български език и литература

16 юни 2021 год.

Начало: 9:00 ч.

Математика

18 юни 2021 год.

Начало: 9:00 ч.

Чужд език (по желание на ученика)

17 юни 2021 г., Начало: 9:00 ч.


Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В X КЛАС 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В X КЛАС 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Математика – 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график
в периода 11 – 15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)

 

 


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май – юни:

  • Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 08,00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 08,00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2021 г. –
    31 май 2021 г.

 

Сесия август – септември

  • Български език и литература – 26 август 2021 г., начало 08,00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021 г., начало 08,00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2021 г.
    – 02 септември 2021 г.