Прием след 7-ми клас

 

Прием след завършен 7 клас

Профил “Икономическо развитие”

Срок на обучение: 5 години

В профил “Икономическо развитие” ще изучавате, като профилиращи предмети:

Чужд език: Английски;

Информационни технологии;

География и икономика;

Български език и литература

Балообразуващи предмети:

НВО-удвоената оценката по математика и удвоената оценка по БЕЛ;

от свидетелството за основно образование: оценките по география и икономика и чужд език.


Заповед за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища след завършен VII клас за учебната 2018/2019 г.


Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилирани и професионални гимназии в средните училища за учебната 2018/2019 г. за Област Благоевград


Училища гнезда на територията на Област Благоевград