ПБУОВТ

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД В СУ “СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ “ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА