Проекти по Еразъм+

„For open future school“ https://www.soukresna.com/for-open-future-school/

Целта на проекта е подпомагане на ученици, застрашени от отпадане от училище чрез включване в различни дейности. Координатор на проекта е училище „Адмирал Йоан Мургеску“ от Румъния. Участват и две училища от Португалия и от Турция.

„Using mobile apps in classes“ https://www.soukresna.com/using-mobile-apps-in-classes/

Партньорството е между училища от Чехия, Португалия, Турция, Италия и България. Проектът ще се осъществи в рамките на 2 години. Заглавието на проекта е „Използване на мобилни приложения в час”. Надяваме се, че чрез него ще създадем положителна нагласа на учениците към учебния процес.

„Why we matter“ https://www.soukresna.com/why-we-matter/

Координатор на проекта е училище от Испания. Другите две училища са от Полша и Литва. Целта на проекта е да покаже на обществеността, че и училищата в провинциалните и селските райони могат да дадат отлично образование на своите възпитаници.