Проект Твоят час

Портал

Портал

Фаза 1: http://tvoiatchas.mon.bg/

Фаза 2: https://tchas2.mon.bg/

Документи

Документи

Запознайте се със  следните документи:

 1. Изисквания към вида на извънкласните дейностиСВАЛИ
 2. Указания СВАЛИ
 3. Презентация (представяне на проекта)  ВИЖ
 4. ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 ВИЖ
 5. Най-важното от инструкцията за ръководителите на дейности (презентация) ВИЖ
 6. Препоръчани продукти от Съвета за обществен мониторинг ВИЖ
 7. Бланка за създаване на документи – ВИЖ 
 8. Обновена номенклатура по обособени позиции на разходи за материали – ВИЖ 
 9. Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. – ВИЖ
 10. Указания за прилагане принципа на екологична устойчивост в контекста на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – ВИЖ
 11. Отчет на събитие – ВИЖ
 12. Организиране на събитие – ВИЖ
 13. Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение № 2 – ВИЖ
 14. Анкетна карта, Приложение № 4 – ВИЖ
 15. Индивидуална образователна карта, Приложение № 5 – ВИЖ
 16. Тематична програма и график на групата – ВИЖ
 17. Бланка „Списък на учениците“ – ВИЖ
 18. CV на ръководител (образец) – ВИЖ
 19. Дневник на група по проект Твоят час СУ Кресна – ВИЖ
 20. НОВО!!! Ръководство на потребителя за работа с уеб портал на проект „Твоят Час“ фаза 2. – ВИЖ

 

Обзор на дейностите по Проект „Твоят час“ 2017-2018г.

Обзор на дейностите по Проект „Твоят час“ 2017-2018г.

Галерии на клубовете

Галерии на клубовете

2017 – 2018 уч. година:

ВИЖ ВСИЧКИ КЛУБОВЕ

 1. Grammar Time 2018
 2. Пътуване в света на литературата 2018
 3. Български език за 12 клас 2018
 4. Ателие за творческо писане „Ловци на фантазии“ 2018
 5. Ателие за творческо писане „Ловци на фантазии“ 2018 /І възрастова група/
 6. Безопасност на движение по пътя 2018
 7. Богатството на родния език 2018
 8. Готови за състезание 2018
 9. Допълнителни занимания на ученици с обучителни затруднения по български език и литература 4 клас 2018
 10. Искам да съм грамотен 2018
 11. Смятането лесно 2018
 12. Чудеса от нашите ръце 2018
 13. Клуб Волейбол 2018
 14. Клуб Футбол 2018
 15. Клуб Краезнание 5-7 клас 2018
 16. Клуб Краезнание 8 клас 2018
 17. Кулинарен свят 2018
 18. Подготовка за НВО БЕЛ 7 клас 2018

Архив 2016 – 2017 уч. година:

ВИЖ ВСИЧКИ КЛУБОВЕ

 1. АЗ и IT технологиите – Василка Петрова
 2. Английски език – лесен и интересен – Емилия Юручка
 3. Ателие за творческо писане „Ловци на фантазии“ – Мая Митова
 4. Богатството на българския език – Адриана Живкова
 5. Български език и литература за 5 Клас – Венцислава Ангелова
 6. Екоклуб „Приятели на природата“- Росица Иванова
 7. Жива съкровищница – Цветана Петрова
 8. Искам да съм грамотен – Снежана Санданска
 9. Клуб Волейбол – Иван Златков
 10. Моят час по български език и литература – Гергана Петкова
 11. Подготовка за НВО – 7 клас – Камелия Спасова
 12. Чудеса от нашите ръце – Соня Бойкова
 13. Математика за всеки –Василка Петрова

Полезни връзки

Полезни връзки

Наталия Михалевска, МОН: „Твоят час“ е проектът на възможностите

‘Твоят час’: как ще се реализира финансирането и дейностите по проекта – Амалипе

Публикации

Публикации

22.10.2017г. Важно съобщение за проект Твоят час

октомври 22, 2017 admin Новини и съобщения

Първата фаза на електронната система „Твоят час”, в която се регистрират търсените и предлаганите дейности ще затвори до броени часове. Това е необходимо, за да се отвори втората фаза, при която училищата ще  виждат регистрираните дейности. Възможно и при прехода от първа към втора фаза на системата http://tvoiatchas.mon.bg/ за кратко време регистрираните дейности да не се виждат, но не е нужно те да се регистрират втори път – дейностите са регистрирани и ще се появят във втората фаза в оптимално бърз порядък – най-късно на 23.10.

Съгласно ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект „Твоят час” регистрацията на търсените и предлаганите дейности следваше да приключи на 25 септември. Този срок бе удължен за неопределено време, но удължаването вероятно ще приключи в следващите няколко часа.

Училищата, които са направили регистрацията на търсени  и предлагани дейности, тяхното засичане и са утвърдили Училищната програма „Твоят час” могат да започват реализацията на дейностите и много училища вече го правят. Съгласно чл. 14 от ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект „Твоят час” директорът на училището „организира, координира и контролира подготовката, организацията, изпълнението и своевременното отчитане на дейностите по проекта” и именно той „разработва и одобрява училищна програма „Твоят час“ (чл. 14, ал.2, т.2). Щом това е направено, дейностите могат да започнат, като не е нужна допълнителна инструкция от РУО.

 

29.09.2017 Сформирани клубове за учебната 2017-2018г. по Проект „Твоят час“

септември 29, 2017 admin Новини и съобщения

За учебната 2017/ 2018  година в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кресна ще работят следните клубове:

Клас (от-до) Име на ръководителя на дейност Име на дейността
Дейности за преодоляване на обучителни затруднения
1 4-4 Мариана Славчова Вацова Допълнителни занимания на ученици с обучителни затруднения по български език и литература 4 клас 2018
2 2-2 Снежана Борисова Санданска Искам да съм грамотен 2018
3 2-2 Снежана Борисова Санданска Смятането лесно 2018
4 4-4 Адриана Аспарухова Живкова Богатството на родния език 2018
5 7-7 Гергана Любомирова Петкова Подготовка за НВО БЕЛ 7 клас
6 12-12 Йорданка Костадинова Илиева Български език за 12 клас 2018
7 5-5 Йорданка Костадинова Илиева Пътуване в света на литературата 2018
Дейности по интереси
1 3-4 Емилия Методиева Юручка Grammar Time 2018
2 8-12 Мая Йорданова Митова Ателие за творческо писане „Ловци на фантазии“
3 6-6 Мая Йорданова Митова . Ателие за творческо писане „Ловци на фантазии“ /І възрастова група /
4 3-4 Величка Владимирова Костадинова Чудеса от нашите ръце 2018
5 6-9 Иван Генчов Златков Клуб Волейбол 2018
6 4-6 Иван Генчов Златков Клуб Футбол 2018
7 5-8 Вера Веселинова Христоскова- Ангелова Безопасност на движение по пътя 2018
8 5-8 Даниела Любенова Велева Кулинарен свят 2018
9 5-7 Росица Илиева Иванова Клуб Краезнание 5-7 клас 2018
10 8-8 Росица Илиева Иванова Клуб Краезнание 8 клас 2018
11 5-6 Камелия Христова Спасова Полезната математика 2018

 

22.09.2017 Новото в проект Твоят час през новата учебна година

септември 24, 2017 admin Новини и съобщения

И през новата  учебна 2017 / 2018 г. МОН продължава изпълнението на проект „Твоят час”, който включва на практика почти всички училища. Проектът продължава с минимални разлики в сравнение с предходната учебна година, които се отнасят пред всичко до крайните срокове и  до механизма на плащанията. По-долу прилагаме информация и пояснения по тези въпроси.

ФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ ПРОГРАМИ „ТВОЯТ ЧАС”

В основни линии то следва основните принципи от предходната учебна година. Новото през 2017/18 е:

 1. Минимум 62,7 % от средствата, които всяко училище, участващо в проекта, ще получи за изпълнение на Училищната програма „Твоят час” трябва да бъдат за хонорари на ръководителите на групите: Това е леко завишаване в сравнение с предходната учебна година, когато средствата за хонорари бяха 60 %. Съгл. чл. 82 от ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект ”Твоят час” (вижте страници 27 и 28) допустимото разпределение на средствата, получени за изпълнение на училищната програма „Твоят час” е:

– материали, пряко свързани с извънкласните дейности: до 30 %

– консумативи – тонер и др.: до 2 %

– външни услуги: до 5 %

– Логистика за заседанията на съвета „Твоят час”: до 0,3 % (през предходната година бе до 3 %)

От предвиденото в чл. 82 логично следва, че средствата за хонорари на ръководителите на групи – включително и на външните лектори – трябва да са минимум 62,7 %. Това означава, че е необходимо тези училища, които са предвиждали по-нисък процент от този, да увеличат броя на групите. Ако е предвиден по-висок процент от 62,7 %, това не е проблем:  определените в чл. 82 стойности за материали, консумативи, външни услуги и логистика могат да бъдат и по-ниски.

 1. През учебната 2017 / 2018 година ще се прилага нова, по-благоприятна схема за плащания към училищата и учителите. Съгл. Чл. 93 от Инструкцията училищата получават средства за финансиране на проектните дейности като аванс и като възстановени средства за извършени разходи (междинни плащания и окончателно плащане). Авансовото плащане е в размер до 50 на сто от определените средства за изпълнение на проектните дейности, което е повишение в сравнение с предходната учебна година, когато се предвиждаше едва 30 % аванс (впоследствие МОН направи и втори аванс от 15 %).

Нова е и възможността изплащането на възнагражденията на ръководителите на извънкласните дейности да се извършва значително по-често, дори ежемесечно. Чл. 81 от Инструкцията (вижте страница 27) позволява месечни отчети, докато през предходната година единствената възможност бе на тримесечие. Дали през 2017 / 18 г. учителите ще получават хонорарите си ежемесечно, на тримесечие или по-рядко, ще зависи преди всичко от финансовото състояние на училището и от оперативността на директора  и на РУО и МОН. Колкото по-често се изплащат хонорарите, толкова по-често училището ще може да иска осребряване / възстановяване на направените плащания от МОН. Разбира се, от не по-малка важност ще бъде и оперативността на РУО, което следва да обработи отчета до 10-то число на месеца, следващ внасянето му. А също така ще бъде ключова и оперативността на екипа на проекта в МОН.

КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ

През учебната 2017 / 18 година по-рано са крайните срокове за регистрация на търсените / предлаганите дейности и на училищните програми „Твоят час”

25 септември е крайният срок да се регистрират търсените, както и предлаганите извънкласни дейности.

Посоченото означава, че до 25.09 училищата трябва да проведат проучване на желанията на учениците за участие в занимания по интереси, както и анкетните проучвания за необходимите дейности за преодоляване на обучителни затруднения;

– В тридневен срок от публикуване на заявените от училищата извънкласни дейности, председателят на съвета „Твоят час“ генерира от електронната платформа на проекта справка за откритите съответствия между предлаганите от физическите и юридически лица за населеното място и за заявените от училището извънкласни дейности и организира заседание за разглеждането й;

– До 2 октомври родителите подават заявление и декларация за информирано съгласие (Приложение № 2) за участие в избраните дейности по интереси;

– До 9 октомври 2017 г. директорите следва да утвърдят училищните програми „Твоят час”, съдържащи извънкласни дейности по интереси и занимания за  преодоляване на обучителни затруднения.

След 9 октомври могат да започнат дейностите, включени в училищните програми „Твоят час”

ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ вижте ТУК

 

12.07.2017г. НОВО Попълване на формуляр за 2017/2018г.

септември 24, 2017 admin Новини и съобщения

От 19.06.2017 г. електронната платформа за обществен мониторинг по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – Фаза І” е отворена за публикуване на извънкласни дейности за следващата 2017/2018 учебна година.
За улеснение на работата по проекта е реализирана интеграция на електронната платформа и информационната система за отчитане на дейностите по проекта. Училищата, съветите “Твоят час” и експертите от РУО и МОН имат достъп до електронната платформа през информационната система, като използват съществуващите акаунти в нея. Запознайте се с информацията за организиране на проектните дейности през 2017/2018 учебна година ТУК

Когато имате яснота какъв клуб ще сформирате, попълнете формуляра по-долу, за да може да качим навреме дейностите в системата. Имайте предвид, че сроковете, които трябва да се спазят са следните:

 • Определяне на предлаганите от училището извънкласни дейности за занимания по интереси и за обучителни затруднения, въз основа на заявените желания за участие на педагогическите и непедагогическите специалисти в проекта и условията, с които разполага училището. Предлаганите от училището извънкласни дейности за учебната 2017/2018 година се регистрират в електронната платформа по проекта от директора в периода от 15 юни до 25 септември 2017 г.
 • Подаване в срок до 2 октомври 2017 г. от учениците на заявление за участие в извънкласните дейности и декларация за информирано съгласие – Приложение № 2 към Инструкцията;
 • Определяне в срок до 2 октомври 2017 г. на броя на групите , включени в училищните програми, и ръководителите им;
 • Разработване в срок до 9 октомври 2017 г. на училищната програма “Твоят час” за учебната 2017/2018 година.

ПОПЪЛНИ ФОРМУЛЯРА ЗА ДЕЙНОСТ

 

10.07.2017 Относно приключване на дейностите по клубове!!!

септември 24, 2017 admin Новини и съобщения

Пояснение за попълване анкетен модул – Приложение 2

Във връзка със зачестилите запитвания относно попълване на Приложение 2, то прилагаме кратка инструкция.
Приложение 2 се попълва от ДИРЕКТОРИ или РЪКОВОДИТЕЛИ НА ГРУПИ.
Съответно за ДИРЕКТОРИ от основно меню АДМИНИСТРИРАНЕ>> УЧЕНИЦИ >> РЕДАКЦИЯ.
За РЪКОВОДИТЕЛИ НА ГРУПИ. Меню УЧЕНИЦИ >>РЕДАКЦИЯ.
Прилагаме и кратко описание с приложение екрани към тази функционалност.
РАЗГЛЕДАЙ ТУК
Към момента, информационната система не предоставя модул за анкетни карти и анкети от друг тип.

 

26.06.2017 Важно за “Твоят час” 2017/2018 г.

септември 24, 2017 admin Новини и съобщения

От 19.06.2017 г. електронната платформа за обществен мониторинг по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – Фаза І” е отворена за публикуване на извънкласни дейности за следващата 2017/2018 учебна година. Запознайте се с информацията за организиране на проектните дейности през 2017/2018 учебна година. РАЗГЛЕДАЙ ТУК

 

20.06.2017 Мониторинг по Проект “Твоят час” и финален отчет по проекта

септември 24, 2017 admin Новини и съобщения

Колеги ръководители на проекти, очакваме в близките дни мониторинг посещение от РУО Благоевград, свързано с проверка на документацията и изпълнението на дейностите по Проект “Твоят час”. Затова съм Ви изпратил на служебните имейли в Office 365 повече информация и ако някой от Вас прецени, че има пропуски в документацията, нека дойде в училището за да ги отстрани.
В същия имейл съм добавил и финалния отчет на обществения съвет към проекта, за да се запознаете и с него. Той ще бъде представен и на РУО Благоевград.
Васил Калугеров – Председател на Обществения съвет към Проект “Твоят час”

 

26.04.2017 Нова примерна номенклатура

септември 24, 2017 admin Новини и съобщения

Нова примерна номенклатура по обособени позиции на разходи за материали
От екипа по проекта в МОН: Уведомяваме Ви, че примерната номенклатура по обособени позиции на разходи за материали е актуализирана. ВИЖ PDF файл  или ВИЖ Excel файл

 

20.03.2017 Отчет на събитие

септември 24, 2017 admin Новини и съобщения

Уважаеми колеги, има промяна във формуляра и начина на отчитане на публични изяви. Отчитането ще се извършва за период от един месец за цялото училище, като в бланката трябва да бъдат включени всички проведени прояви от групите в училището. Подробни указания може да намерите в самата бланка. ТУК
Изпращайте отчетите на мейл dpetrova@mon.bg