Самостоятелна форма

Правила за организиране на СФО

Правила за организиране на СФО

 

Критерии за оценяване на ученици в СФО

Критерии за оценяване на ученици в СФО

График

График


 

 

Конспекти СФО 9 клас – профил Чужди езици

Конспекти СФО 9 клас – профил Чужди езици

 

Конспекти СФО 11 клас – профил Икономическо развитие

Конспекти СФО 11 клас – профил Икономическо развитие

Конспекти СФО 12 клас – Непрофилирана подготовка

Конспекти СФО 12 клас – Непрофилирана подготовка