Самостоятелна форма

Правила за организиране на СФО

Правила за организиране на СФО

Критерии за оценяване на ученици в СФО

Критерии за оценяване на ученици в СФО

График

График

 

СФО 8 клас

СФО 8 клас

СФО 9 клас – Икономическо развитие

СФО 9 клас – Икономическо развитие

СФО 10 клас – Непрофилирана подготовка

СФО 10 клас – Непрофилирана подготовка

СФО 10 клас – Икономическо развитие

СФО 10 клас – Икономическо развитие

СФО 11 клас-конспект – Предприемачество и бизнес

СФО 11 клас-конспект – Предприемачество и бизнес

СФО 11 клас-конспекти – Непрофилирана подготовка

СФО 11 клас-конспекти – Непрофилирана подготовка

СФО 12 клас-конспекти – Непрофилирана подготовка

СФО 12 клас-конспекти – Непрофилирана подготовка

СФО 12 клас-конспекти – Предприемачество и бизнес

СФО 12 клас-конспекти – Предприемачество и бизнес