22.03.2017 Фотоконкурс „Европа в моя регион 2017“

Областен информационен център – Благоевград обявява ФОТОКОНКУРС „ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН 2017“ като част от общата инициатива на мрежата от информационни центрове за популяризиране на ЕСИФ в България – „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“.

Целта на конкурса е да се отбележи 10-годишнината от присъединяването на България към Европейския съюз като се популяризира приноса на ЕСИФ за развитие на региона и възможностите, които те предоставят за подобряване живота на хората в него.

За участие в конкурса се допускат всички желаещи, но акцент ще бъде поставен върху участието на младите хора с цел активното им ангажиране с темата. Изпращаните снимки трябва да показват резултати или дейности от успешно реализирани проекти с помощта на европейските средства в населеното място на участниците. Оценката на получените снимки ще се извършва директно он-лайн с харесване на публикуваната снимка. Класирането ще се извърши по броя на получените харесвания от всяка публикация. Ще бъдат осигурени награди за първите три места – дигитален фотоапарат, дигитална фоторамка и външна батерия за мобилен телефон. С част от изпратените снимки ще бъде организирана фотоизложба. Откриването на фотоизложбата и награждаването на победителите във фотоконкурса ще се извърши в тържествена обстановка в присъствието на медии и официални лица на 25 април – в Деня на 10-та годишнина от подписването на Договора за присъединяване на България към ЕС.

Графикът за провеждане на конкурса е както следва:

10 март                  Стартиране на Фотоконкурс „Европа в моя регион 2017“

13 март – 22 март    Информационни срещи по общини за представяне на Регламент за участие

7 април                  Краен срок за изпращане на снимки от участниците

12 – 22 април         Гласуване на Фейсбук страницата на ОИЦ-Благоевград

25 април                Награждаване на победителите и откриване на фотоизложба

25 април – 9 май    Фотоизложба

УЧАСТВАЙТЕ!  СПЕЧЕЛЕТЕ НАГРАДА!

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА

Всички необходими материали за участие: Регламент за участие, Формуляр за участие и Декларация за авторско право ще намерите тук:

Документи за участие във Фотоконкурс

Писмо за подкрепа фотоконкурс до училища

Плакати и листовки