Информация за математическо състезание „Питагор“ – 14.05.2017 г.

РЕГЛАМЕНТ за организиране и провеждане на Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас през учебната 2016/2017 година Този регламент е разработен въз основа на Заповед № РД 09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката съгласно Приложение № Read More …