Анкети за качеството на обучение

Уважаеми учители, родители и ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап, във връзка с провеждащия се процес на самооценяване в нашето училище, моля да изразите мнението си за институцията, като попълните този формуляр. За всяка от предложените характеристики отбележете в каква степен според Вас те присъстват в управлението на училището. Мнението на учениците за училището ще бъде отразено в доклада, който ще бъде публикуван след края на процеса на самооценяване. Разчитаме на Вашето съдействие и искрено мнение. Проучването е анонимно!

От Комисията за управление на качеството.

ПРИКЛЮЧИ ПРИЕМАНЕТО НА ОТГОВОРИ