7.09.2017 г. Обучение за придобиване на квалификационни кредити

На 06.09.2017г. 33 учители от СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кресна бяха на обучение в Хотел „Орфей“ гр. Банско. Темата на обучението беше „Внимание, дисциплина, мотивация“. Обучението проведе експерт-обучителя от ДЗЗД Център за иновации в образованието „Протекта”, г-жа Мария Дерижан. За изпълнение на задачите по време на обучението бе предвидена работа по двойки и работа по групи. На обучаемите бе възложено да изготвят курсов проект, за да им бъде присъден по 1 квалификационен кредит според „Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учители, директори и други педагогически специалисти“ (обн. ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.). Съдържанието на курсовия проект, който трябва да бъде изготвен от групите сформирани по време на обучението, трябва да включва:

  • Наименование на институцията;
  • Имена на участниците в групата;
  • Номер на групата;
  • Дата на провеждане на обучението;
  • Място на провеждане на обучението;
  • Срок 06…17;
  • Да се изпрати на имейл: kproekt1@abv.bg
  • Задача 1: Посочете шестте проблема на образователната система;
  • Задача 2: Изработете система за прилагане на правила и последствия в класната стая;
  • Обем: около 2 страници.

Снимки от обучението: