10.10.2017г. Ученически съвет в училището

В СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кресна започва да функционира Ученически съвет. Той има за цел да стимулира учениците за себеизява и отговорно гражданско поведение при решаване на проблеми, касаещи училищния живот и ученическата общност.

Ученическият съвет в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Кресна, е доброволна, демократично самоуправляваща се ученическа организация, нерелигиозна и политически независима. Всеки от членовете му представлява не само институцията, но и себе си като човек на развитието и промяната. Той има за цел да помага на учениците в тяхното осъществяване и пълното спазване на правата им в училище. Ще се стреми се да организира събития, които да развиват социалните, хуманитарните и изобщо всички заложби, които учениците притежават.

Мисията на съвета е да превърне Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Кресна в наистина желана територия. Да осигури възможност на младите хора сами да организират живота си в училище, да реализират идеите си, да решават наболели проблеми.

Страницата във Фейсбук е създадена като група с отворен достъп и ще популяризира дейността на Ученическия съвет – организираните от него събития и инициативи. Може да намерите адреса в меню:

ПОРТАЛ > УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ