Анкета за използването на ИКТ ресурси в училище за учители и ученици

Във връзка с проект „Анализ на данни за интеграцията на ИКТ ресурси към БАН в българските училища“, финансиран от Фонд „Научни изследвания” се провежда анкета за изследване на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в българските училища.

Проучването е некомерсиално, а  анкетите са анонимни и ще бъдат използвани единствено за научен и  статистически анализ. Резултатите ще намерят практическо приложение при разработване на реални програмни продукти, отговарящи на нуждите на училищното обучение у нас, като бъдат изведени препоръки в тази насока.
Мнението на учителите и учениците във Вашето училище е важно за нас и
затова учтиво Ви молим да разпространите анкетите сред тях и който желае
да съдейства да ги попълни до 30.11.2017:

Анкета за учители: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetMLFNyOblU_09-Wll5k4BajfSn6ivF3ZJpos0_xedHbrxsA/viewform

Анкета за ученици от 1-ви до 4-ти клас: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdt5iMmgsmiLPUPAjO1f7yCluUKpnYkCAqhlTeTuSGifBjEA/viewform?usp=sf_link

Анкета за ученици от 5-ти до 7-ми клас: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV8nu62uSgP5HGMrbWgaFpDX5NGKPj_AV2Bd2X6arC2dVWKw/viewform?usp=sf_link