Анкета „Квалификация“ на МОН

Във връзка с Национална програма „Квалификация“ на МОН, СУ”Св. Кл. Охридски” – Департамент за информация и усъвършенстване на учители” изготвя анализ на професионалните и социално-демографските характеристики на педагогическите специалисти, като част от този анализ е провеждането на национално проучване сред педагогическите специалисти.
Анкетите са в електронен вариант за по-голямо удобство на анкетираните.

Линк към анкетите:

Анкета 1: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBeTR2RgUevX5xjoEMfyeb42QBJWJ6pnVpCZbAtaO3TjrhVQ/viewform

Анкета 2:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8utTTT7QWPrkDlsC0751fZpY4pZ62Y_enJMXhnN39uPVR6A/viewform