Дейност по проект „For open future school“ по Еразъм+ през месец септември 2017г.

Дейност по проекта през месец септември

През месец септември стартира първата дейност на нашите ученици, които участват в проекта, а именно изработване на лого на проекта. Ученици от 6, 7 и 8 клас взеха участие в тази първа дейност. След гласуване на специално жури в състав: учителите от екипа по проекта и представители на учениците, бяха избрани три проектни предложения за лого, които да участват във финалното  гласуване в Румъния.