Дейност по проект „For open future school“ по Еразъм+ през октомври 2017г.

Дейност по проекта през октомври

Беше проведен урок на тема „Моята планета е зелена”. След това учениците от 8 клас изработиха постери с мото на тема, свързана с опазване на околната среда.