„Ден на отворените врати“ във военно формирование 26400 гр. Благоевград

На 16.11.2017 година ученици от СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кресна присъстваха на „Ден на отворените врати“ във военно формирование 26400 гр. Благоевград. Мероприятието се провежда във връзка с чл.5 от Наредба за условията реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовка на учениците от средните училища за повишаване на патриотичното възпитание и родолюбие на учениците.

ВИЖТЕ СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО