Изследване по Националната програма „Квалификация“ на МОН

Националната програма „Квалификация“ на МОН представя на вашето внимание анкетна карта. Информацията е необходима за изготвяне на механизъм за оценяване качеството на провежданите квалификационни форми. Срокът да е по възможност до 27 ноември 2017 г.

Анкетата е в електронен вариант за по-голямо удобство на анкетираните

Линк към анкетата:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchxedZ6OYbevXKrmknd3I-m9ePH_QZaSNb1WSJ43eR6qFw8g/viewform