Анкета „Квалификация“ на МОН

Във връзка с Национална програма „Квалификация“ на МОН, СУ”Св. Кл. Охридски” – Департамент за информация и усъвършенстване на учители” изготвя анализ на професионалните и социално-демографските характеристики на педагогическите специалисти, като част от този анализ е провеждането на национално проучване сред Read More …