График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ В СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ГР. КРЕСНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ОТ УЧИЛИЩНИЯТ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА – ЯНУАРСКА СЕСИЯ