Нов сайт „Обучения“

На сайта е добавен нов линк, който можете да намерите в раздел ПОРТАЛ > ОБУЧЕНИЯ. Този сайт е създаден за Фейсбук група „Учители за учители“, но може да се ползва свободно от всички. Засега са качени материали за създаване на професионало портфолио на учители, както и материали за създаване на уебсайт с WordPress.

WWW.SOUKRESNA.COM > ПОРТАЛ > ОБУЧЕНИЯ