Нова страница „Квалификация“

На сайта е добавена нова страница „КВАЛИФИКАЦИЯ“. В нея педагозите от училището могат да намерят информация за кариерното развитие на педагогическите специалисти, за изработване на учителско портфолио и полезни материали от обучения. За източник е ползвана основно информация от http://zareformata.mon.bg/questions.html. Страницата можете да намерите в раздел ПОРТАЛ > КВАЛИФИКАЦИЯ

ВИЖ СТРАНИЦАТА