„Рецитирам, разказвам и съчинявам текстове, свързани със здравето.“

Днес се проведе публична изява на клубовете, сформирани по Проект „Твоят час“ BG05M2OP001-2.004-0004 „Искам да съм грамотен 2018“ с ръководител г-жа Снежана Санданска, „Допълнителни занимания на ученици с обучителни затруднения по български език и литература 4 клас 2018“ с ръководител г-жа Мариана Вацова и „Кулинарен свят 2018“ с ръководител г-жа Даниела Велева, както и Клуб БЧК под ръководството на Д-р Лиляна Маркова. Темата на публичната изява бе „Рецитирам, разказвам и съчинявам текстове, свързани със здравето.“

ВИЖ ГАЛЕРИЯ ОТ СЪБИТИЕТО