Съвместни дейности по Еразъм+ с гостуващи учители и ученици от Румъния, Португалия и Турция

Информация

Информация

В периода от 23 до 27 април в нашето училище гостуваха учители и ученици от Румъния, Португалия и Турция по Проект Еразъм + 2017-1-RО01-KA219-037255_2. Изпълнени бяха заложените дейности, включващи теми свързани с биоразнообразието и опазването на околната среда. В дейностите се включиха всички гостуващи учители и ученици от Румъния, Португалия и Турция и бе изработена съвместна презентация. Също така бяха посетени обекти, свързани с биоразнообразието и опазването на околната среда. В галерията по долу може да разгледате снимки от събитията.

Ден 1. Посещение на Националния исторически музей в София с нашите гости от Португалия и Турция

Ден 1. Посещение на Националния исторически музей в София с нашите гости от Португалия и Турция по Проект Еразъм + 2017-1-RО01-KA219-037255_2.
Day 1. Visiting National museum of history in Sofia with our guests from Portugal and Turkey on Programme Erasmus+ 2017-1-RО01-KA219-037255_2.

Ден 2. Добре дошли в нашето училище

Ден 2. Добре дошли в нашето училище. Приветствие от директора на СУ „Св. Паисий Хилендарски гр. Кресна г-жа Златка Яневска и кмета на Община Кресна г-н Николай Георгиев към гостите от Румъния, Португалия и Турция. Училищна презентация. Разглеждане на училището. Срещи между нашите ученици и учители и гостуващите ученици и учители. Биоразнообразието в региона – интерактивен урок.
Day 2 Welcome to our school. Greetings from the Headmaster of High School „Sv. Paisiy Hilendarski“ Mrs. Zlatka Yanevska and the Mayor of the Kresna Municipality Mr. Nikolay Georgiev to our guests from Romania, Portugal and Turkey. School presentation. Having a look at the school. Meeting our students and teachers. Biodiversity in the region – an interactive lesson.

Ден 2. Разходка по пътя на пеперудите в Село Яворница

Ден 2. Разходка по пътя на пеперудите в Село Яворница. Интерактивни дейности и игри, свързани с биоразнообразието и защитата на природата със Sofia Kostadinova-Ilkova
Day 2. Hiking on the Path of the butterflies at the Village of Yavornitsa. Interactive activities and games about biodiversity and protecting nature with Sofia Kostadinova-Ilkova

Ден 2. Разходка по пътя на пеперудите в село Яворница (игра)

Ден 2. Разходка по пътя на пеперудите в село Яворница. Интерактивни дейности и игри, свързани с биоразнообразието и защитата на природата със Sofia Kostadinova-Ilkova
Day 2. Hiking on the Path of the butterflies at the Village of Yavornitsa. Interactive activities and games about biodiversity and protecting nature with Sofia Kostadinova-Ilkova

Ден 2. Училищно тържество (снимки)

Ден 2. Училищно тържество, подготвено със старание за запознаване на гостите с фолклора на България.
Day 2. A school feast, prepared to present our guests Bulgarian folklore.

Ден 2. Училищно тържество (видео)

Ден 2. Училищно тържество, подготвено със старание за запознаване на гостите с фолклора на България.
Day 2. A school feast prepared to present our guests Bulgarian folklore.

Ден 3. Посещение в училището. Интерактивен урок за замърсяването.

Ден 3. Посещение в училището. Интерактивен урок за замърсяването. Интерактивна дейност – създаване на презентация от учениците чрез PowerPoint. Връчване на сертификатите на участниците. Пътуване до Рилския манастир
Day 3. Coming to the school. Interactive lesson about Pollution. Research. Interactive activity – creating a presentation using Power point or another tool to present the results of the research. Handing out the certificates to the participants. Trip to the Rila Monastery.

Ден 4. Посещение на Сандански, Благоевград и посещение на сградата на Община Кресна по покана на кмета г-н Николай Георгиев

Ден 4. Посещение на Сандански, Благоевград и посещение на сградата на Община Кресна по покана на кмета г-н Николай Георгиев