МОН публикува на сайта си линковете за достъп до електронно четимите учебници

 

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува на сайта си линковете за достъп до електронно четимите учебници.

Съдържанието на електронно четимия учебник е напълно идентично с това на хартиеното издание.

Достъпът е осигурен  безплатно за всички ученици от I до VII клас включително.

Възможностите за достъп до електронно четимите учебници са различни – без регистрация, с регистрация, с персонален код за регистрация, предоставен от издателството на всеки ученик, който ползва печатното издание на съответното издателство или с код, посочен след интернет адреса за достъп до съответния учебник.

Добавена е и страница на сайта, в която са добавени и линкове на електронните варианти на учебници и на другите издателства.

WWW.SOUKRESNA.COM > ПОРТАЛ > ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИЦИ