Наша ученичка с награда в областен ученически конкурс за рисунка и стихотворение „Това е моята родина“

Излязоха резултатите от областния конкурс за рисунка и стихотворение на тема „Това е моята родина”, организиран от Община Благоевград, РУО-Благоевград, Регионалният исторически музей заедно с Македонския научен институт. Сред наградените ученици е и Блажка Илиева от Ателие за творческо писане „Ловци на фантазии”, Проект „Твоят час“ BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1. Тя е отличена с второ място в категория „Стихотворение“ във възрастова група 5- 7 клас.

Всички ние в училището се гордеем с постижението и пожелаваме още много бъдещи успехи!

Източник: http://www.museumblg.bg/en/новини/2018/победители-в-конкурса-това-е-моята-родина/