Обновена е информацията за прием след VII клас

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!
Обновена е информацията за прием след 7-ми клас за учебната 2018/2019г. На обновената страница ще намерите:
Заповед за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища след завършен VII клас;
Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилирани и професионални гимназии в средните училища за учебната 2018/2019 г. за Област Благоевград;
Училища гнезда на територията на Област Благоевград.

РАЗГЛЕДАЙ СТРАНИЦАТА