Спечелени два проекта по програма Еразъм+

Щастливи сме да споделим, че за втора поредна година спечелихме финансиране за работа по проекти по програма Еразъм+, Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“ – КА229. През миналата учебна година започнахме работа по 1 проект. През тази учебна година спечелихме финансиране по 2 нови проекта по европейската програма Еразъм+, проекти само между училища.

Единият от проектите е за 1 година. Координатор на проекта е училище от Испания. Другите две училища са от Полша и Литва. Отпуснатият бюджет е на стойност 15963 евро. Целта на проекта е да покаже на обществеността, че и училищата в провинциалните и селските райони могат да дадат отлично образование на своите възпитаници.

Вторият проект е със срок за изпълнение от 2 години. Партньорството е между училища от Чехия, Португалия, Турция, Италия и България. Бюджетът е на стойност 24458 евро. Проектът ще се осъществи в рамките на 2 години. Заглавието на проекта е „Използване на мобилни приложения в час”. Надяваме се, че чрез него ще създадем положителна нагласа на учениците към учебния процес.

Цялата дейност по кандидатстване, подготовка на документацията и кореспонденция с училищата, партньори по проекта и Центъра за развитие на човешки ресурси (ЦРЧР), е в резултат на усилията на г-жа Кръстенка Иванова – Старши учител по Английски език в училището.

„Еразъм+“ e eвропейска програма за образование, обучение, младеж и спорт, която стартира през 2014г. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ Тя е създадена, за да подкрепя дейностите в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор, като има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, насърчава заетостта и поставя акцент върху борбата с младежката безработица.
В България националната структура за управление на европейски образователни програми е Център за развитие на човешки ресурси (ЦРЧР):
http://www.hrdc.bg