Национална седмица на четенето

Във връзка с приетия национален план за действие през 2017-2018г. за изпълнение на Националната  стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020г.) в СУ “Свети Паисий Хилендарски“ гр. Кресна, се провежда Национална седмица на четенето в периода от 22-26.10.2018г. През първия ден от Седмицата на книгата учениците Борислава Веселинова, Гергана Спасова и Огняна Канджикова от IV А клас четоха приказки на децата от четвърта група в детска градина “Здраве“ с ръководители г-жа Тина Тръпкова и г-жа Соня Иванова. Децата слушаха с интерес и удоволствие български народни приказки и приказки от Ханс Кристиян Андерсен. Накрая всички заедно обсъждаха поуките и посланията от приказките.