Посещение в ОУ „Св. П. Хилендарски“, с. Сотиря, общ. Сливен

Днес екип от нашето училище посети ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Сотиря, общ. Сливен, във връзка с участие по Национална програма „Квалификация“ – „Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура.“ При пристигането ни бяхме топло посрещнати от педагогическия колектив на училището и приветствани от директора Стоян Георгиев. Група ученици, активно участващи в извънкласни дейности по различни програми и проекти, представиха съвременен прочит на приказката „Сливи за смет“. След това ни бе представена електронната платформа „Феникс“ в компютърния кабинет. Освен това видяхме как се работи с мултимедийната платформа за обучение „MozaBook“, както и „Envision“. Впечатлени бяхме от постиженията на колектива, ръководен от г-н Георгиев, в работата му в паралелки с ученици от ромски произход.

ВИЖ СНИМКИ ОТ ПОСЕЩЕНИЕТО