Избор на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“