График за провеждане на изпитите за самостоятелна форма – сесия август, септември

Самостоятелна форма 8 клас график

 

 

Самостоятелна форма 10 клас график

 

 

Самостоятелна форма 11 клас график

 

 

Самостоятелна форма 12 клас график