График за раздаване на продукти от схема „УЧИЛИЩНО МЛЯКО и ПЛОД“

График за раздаване на продукти от схема „УЧИЛИЩНО МЛЯКО и ПЛОД“