Образование за утрешния ден

През учебната 2019-2020г. СУ „Св. П. Хилендарски“ гр.Кресна се включи в Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Целта на проекта е повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

За учебната 2019/2020 година са сформирани три групи по проекта:

  1. “Дигитален свят“ -ключови дигитални умени – ръководител: Драгомира Тасева
  2. „Аз и IT технологията“ – ключови дигитални умения – ръководител: Василка Петрова
  3. „ДигиКо“ – ключови дигитални умения – ръководител: Маргарита Манова

„Дигитален свят“ – ръководител: Драгомира Тасева

„Дигитален свят“ – ръководител: Драгомира Тасева

 

Връзки към упражненията, създадени с приложението LearningApps:

https://learningapps.org/display?v=pd0t3cue320

https://learningapps.org/display?v=pufrwfmz220

https://learningapps.org/display?v=pxd4hw98a20

https://learningapps.org/display?v=pc70pnpz320

https://learningapps.org/display?v=pk0tdrdtt20

https://learningapps.org/display?v=psrx0a17520

https://learningapps.org/display?v=prs5eikt320

https://learningapps.org/display?v=p2kwkyzpc20

https://learningapps.org/display?v=pwo8yweqc20

https://learningapps.org/display?v=p01bwmpbj20

https://learningapps.org/display?v=popqxk59t20

https://learningapps.org/display?v=putzw6u0320

https://learningapps.org/display?v=pfauprj3n20

https://learningapps.org/display?v=pggeghz6c20

https://learningapps.org/display?v=p8aw3b4jk20

https://learningapps.org/display?v=psufihajn20

https://learningapps.org/display?v=prftgae8j20

https://learningapps.org/display?v=prjhpxip320

https://learningapps.org/display?v=phy7ibffc20

https://learningapps.org/display?v=pbqqsuah320

https://learningapps.org/display?v=phaak0yi220

https://learningapps.org/display?v=pb382b4rc20

https://learningapps.org/display?v=p0fboo4ac20

https://learningapps.org/display?v=pe8m2j6bt20

https://learningapps.org/display?v=p8dvmnt5320

https://learningapps.org/display?v=pqbxj250c20

https://learningapps.org/display?v=p7s4utcd220

https://learningapps.org/display?v=px4rr1opt20

https://learningapps.org/display?v=ps50p78hc20

https://learningapps.org/display?v=p49znea2320

https://learningapps.org/create?new=301#preview

https://learningapps.org/display?v=pit0ytb9c20

https://learningapps.org/create?new=301#preview

https://learningapps.org/display?v=p4go9viej20

„Аз и IT технологията“ – ръководител: Василка Петрова

„Аз и IT технологията“ – ръководител: Василка Петрова

Връзки към задачи в LearningApps, направени от ученици в клуб “Аз и IT технологиите“

Упражнения от тип „ Съвпадащи двойки“

https://learningapps.org/display?v=pduzcqkpt20

https://learningapps.org/display?v=p741emw0n20

https://learningapps.org/display?v=pras24mqt20

https://learningapps.org/display?v=prcfbojjt20

https://learningapps.org/display?v=p4t91i8ya20

https://learningapps.org/display?v=pyh2kmj5c20

https://learningapps.org/display?v=p2pgct81j20

https://learningapps.org/display?v=p37rc36ra20

https://learningapps.org/display?v=ppuvv539t20

https://learningapps.org/display?v=pescncjkc20

https://learningapps.org/display?v=pfjnwxync20

https://learningapps.org/display?v=p7m945km320

Упражнения от тип „ Задачи за групиране“

https://learningapps.org/display?v=pxit7una320

https://learningapps.org/display?v=p9ugbxuha20

https://learningapps.org/display?v=pcnmw9sbj20

Упражнения „Кръстословици“

https://learningapps.org/display?v=ps7kj4wd320

https://learningapps.org/display?v=ppvr7on5a20

https://learningapps.org/display?v=py71wxtoc20

https://learningapps.org/display?v=pgkf5nj1a20

Упражнения „Стани богат“

https://learningapps.org/display?v=pz64rkp8k20

https://learningapps.org/display?v=p2kyk79p520

https://learningapps.org/display?v=p7ea4upmj20

„ДигиКо“ –  ръководител: Маргарита Манова

„ДигиКо“ –  ръководител: Маргарита Манова

по

ред

Име Дейности на ученика /адрес на изображението/
1. Деян Петров Анастасов https://learningapps.org/watch?v=paka7qxu520

https://learningapps.org/watch?v=poyr8cup320

https://learningapps.org/watch?v=p6gc8zpjc20

2. Станислав Иванов Бойчев https://learningapps.org/watch?v=peer4f9sk20

https://learningapps.org/watch?v=pcpi38sx520

https://learningapps.org/watch?v=phm4n30uk20

https://learningapps.org/watch?v=pedpxp8q220

https://learningapps.org/watch?v=ph8aucnbk20

3. Павел Василев Гюрев https://learningapps.org/watch?v=p4gt4ep8k20

https://learningapps.org/watch?v=p20dsm9g220

https://learningapps.org/watch?v=pspw804ga20

https://learningapps.org/watch?v=p858w51kn20

4. Василен Ивайлов Митрин https://learningapps.org/watch?v=pximqfbp520

https://learningapps.org/watch?v=p4xrc0xsk20

https://learningapps.org/watch?v=pr5yh42w520

https://learningapps.org/watch?v=pt4fw894520

https://learningapps.org/watch?v=phphpwhaj20

https://learningapps.org/watch?v=pe8idzep320

5. Александра Валентинова

Нушкова

https://learningapps.org/watch?v=pxibunant20

https://learningapps.org/watch?v=pad18rfqt20

https://learningapps.org/watch?v=p0c8p1cjn20

https://learningapps.org/watch?v=p848cdiit20

 

6. Александър Георгиев Пасев https://learningapps.org/watch?v=pwvwted8k20

https://learningapps.org/watch?v=pmq7afqvc20

https://learningapps.org/watch?v=py0pwc9x320

7.  Кръстана Кирилова Стоева https://learningapps.org/watch?v=pauijdpy520

 

8. Александър Милков Янков https://learningapps.org/watch?v=pmq8nxw4n20

https://learningapps.org/watch?v=pe4zy5b1v20

https://learningapps.org/watch?v=pysn9eyw220

https://learningapps.org/watch?v=pyya1s32320

https://learningapps.org/watch?v=ppcwqjd2320

 

9. Александър Бориславов Чинкаров https://learningapps.org/watch?v=p7uoxbhd320

https://learningapps.org/watch?v=pf357tw0320

https://learningapps.org/watch?v=peggbrbbj20