Насоки за работа в условията на COVID-19

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ през учебната 2020- 2021 година в условията на COVID-19