Заповед за преминаване на гимназиален етап 8. до 12. клас в обучение в електронна среда от разстояние

Заповед за преминаване на гимназиален етап

8. до 12. клас в обучение в електронна среда от разстояние