Организация на учебния процес от 4.01.2021г. в училището