Организация на присъственото обучение от 16.02.2021

Заповед за организация на присъственото обучение от 16.02.2021