Организация на присъственото обучение от 26.04.2021 (нова)

Заповед за организация на присъственото обучение от 26.04.2021