Организация на присъственото обучение за м. Май 2021г.

Организация на присъственото обучение за м. Май 2021г.