График за поправителни изпити сесия август-септември

График за поправителни изпити сесия август-септември