Заповед за обучение в електронна среда от 2.11.2021г. до 5.11.2021г.

Заповед за обучение в електронна среда от 2.11.2021г. до 5.11.2021г.