Заповед за преминаване към обучение в електронна среда за всички ученици от 1. до 12. клас

Заповед за преминаване към обучение в електронна среда за всички ученици от 1. до 12. клас