Заповед за обучение в електронна среда и присъствено обучение от 6.12.21г. (нова)

Заповед за обучение в електронна среда и присъствено обучение от 6.12.21г. (нова)