Заповед за обучение в електронна среда и присъствено обучение от 10.1.22г.

Заповед за обучение в електронна среда и присъствено обучение от 10.1.22г.