Заповед за обучение в електронна среда и присъствено обучение за периода от 24.01.2022г. до 28.01.2022г.

Заповед за обучение в електронна среда и присъствено обучение за периода от 24.01.2022г.  до 28.01.2022г.