Заповед за обучение в режим на ротация от 21.02.2022г. до 25.02.2022г.

Заповед за обучение в режим на ротация от 21.02.2022г. до 25.02.2022г.